editorial tim

Editorial Team

Ketua Penyunting :

‪Burhanatut Dyana‬ - ‪Google Cendekia‬ Burhanatut Dyana, IAI Sunan Giri Bojonegoro

Penyunting Pelaksana :

‪Novi Febriyanti‬ - ‪Google Cendekia‬ Novi Febriyanti, UIN Sunan Ampel Surabaya ‪

‪Restia Gustiana‬ - ‪Google Cendekia‬ Restia Gustiana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

‪Abdul Jalil‬ - ‪Google Cendekia‬ Abdul Jalil, STAI Hasan Jufri Bawean

Penyunting Ahli :

‪Nurul Huda‬ - ‪Google Cendekia‬ Nurul Huda, IAI Sunan Giri Bojonegoro

‪Ririn Fauziyah‬ - ‪Google Cendekia‬ Ririn Fauziah, IAI Sunan Giri Bojonegoro

‪Lisa Aminatul‬ - ‪Google Cendekia‬ Lisa Aminatul Mukaromah, IAI Sunan Giri Bojonegoro

Reviewer :

‪maman rahman hakim‬ - ‪Google Cendekia‬ Maman Rahman Hakim, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

‪Fauzul Hanif Noor Athief‬ - ‪Google Scholar‬ Fauzul Hanif Noor Athief, Universitas Muhammadiyah Surakarta

‪Fathonah K. Daud‬ - ‪Google Scholar‬ Fathonah K. Daud, IAI Al Hikmah Tuban