izza, yogi prana. “PEMIKIRAN FILSAFAT IBNU RUSYD: (Studi Filsafat Kosmosentris, Teosentris, Dan Antroposentris)”. AT-TUHFAH: JURNAL STUDI KEISLAMAN 10, no. 2 (December 4, 2021): 83–100. Accessed May 29, 2024. https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/567.