aziz, suudin, Mundzar Fahman, and M. Amruddin Latif. 2020. “PENDEKATAN PRAGMATIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM: (Kajian Terhadap Teori Al-Dzara’i’ Dalam Filsafat Pendidikan Islam)”. AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN 3 (01):58-79. https://doi.org/10.36840/alaufa.v3i01.433.