ZAINAL BADRI, K. N. B. (2022). The character of Imam Al-Bukhari from a psychological perspective. AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN, 4(1), 19–35. https://doi.org/10.36840/alaufa.v4i1.550