ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM HUKUM MODERN

Authors

  • Khurul Anam Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
  • Inna Qomariyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keywords:

Asas, Hukum, Islam

Abstract

Asas atau prinsip hukum merupakan sesuatu yang sangat penting sebab adanya asas
dipergunakan untuk tumpuan berfikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam
pandangan Islam, Al-Qur‟an adalah sumber utama dan sempurna yang mencakup
seluruh aspek kehidupan (universal). Secara substantif, Islam memiliki nilai-nilai yang
sama dengan asas-asas dalam bernegara dan berhukum. Adanya “kalimatun sawa†atau
kesamaan pandangan menjadikan nilai-nilai dalam Islam dapat berlaku dan diterima
pada hukum modern.

Downloads

Published

2020-12-31