Habibullah, M. R., H. Nihayah, and H. Imamah. “Pedidikan Akhlak Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Bendung Jetis Mojokerto”. AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN, vol. 2, no. 2, Dec. 2020, pp. 35-48, doi:10.36840/alaufa.v2i2.335.